Historie pokladu v datech

- 18. dubna 1945 odjel z Berlína speciální vlak s nákladními auty, na které bylo naloženo 460 beden

-  v noci 20. dubna odletěly z Berlína dva poslední dostupné letouny JU – 52, které pobraly celkem 80 beden

-  obě skupiny se vypravily jediným možným směrem, kde bylo tehdy ještě bezpečno – na východ do protektorátu Čechy a Morava, v Praze byly všechny bedny 22. dubna

- ukazuje se, že jakákoliv další cesta beden je vzhledem k postupující frontě nemožná a z Berlína přichází rozkaz podepsaný Martinem Bormanem: Všechny věci je třeba bezpečně uložit

- úkolem je pověřen plk. Emil Klein, velitel ženijní školy SS na Hradištku

- všechny bedny jsou z Prahy přesunuty do Hradištka k připravené štole, ruští a francouzští zajatci z nedalekého koncentračního tábora je ukládají pod zem a maskují,  po akci jsou postříleni strážnými SS a v dalším kroku Klein se svým pobočníkem Steigem likvidují i skupinu šesti strážných

- v květnu 1945 Klein odmítá splnit rozkaz vyhodit do vzduchu pražské mosty přes Vltavu a Štěchovickou přehradu a odchází do zajetí k Američanům

- v roce 11. února 1946 přijíždí na Hradištko skupina amerických vojáků, které doprovází německý důstojník Günter Aschenbach. Skupina otvírá do té doby nezmámou štolu a odváží množství beden do Frankfurtu nad Mohanem. Akce probíhá bez vědomí československých úřadů.

- 7. března 1946 jsou odvezené věci vráceny československým úřadům – jedná se o část Frankova archívu (od té doby se místu nálezu říká Frankova štola). Dokumenty se zabývají především možnou germanizací Čech a Moravy. Američané pravděpodobně očekávali, že objeví dokumenty o výsledcích vojenského výzkumu a zbraňových systéme, které německá armáda ve válce už nestačila použít.

- konec roku 1946 - Klein – po té co ho Američané vydali československým úřadům – je vyslýchán v souvislosti se štěchovickým archivem , naznačují se možnosti, že u Štěchovic toho může být ukryto víc, než se podařilo najít, Ministerstvo vnitra hledá především v rokli Dušno – ovšem bez jakéhokoliv výsledku

- 1949 ministr obrany Alexej Čepička celou oblast uzavírá rozkazem o vojenských újezdech

- 1963 na základě zpráv sovětské rozvědky z Vídně se uskutečňuje v letech 1963 – 1964 nová vlna hledání, a to za pomoci geologického průzkumu a dalších moderních metod – bez úspěchu

- jaro 1963 – Helmut Gaensel se seznamuje při výkonu trestu ve věznici ve Valdicích s Emilem, Kleinem

- 24. prosince 1964 – Klein je vydán do Německa (výměnou za agenta Abela), kde jej po propuštění z trestu navštěvuje i Helmut Gaensel

- 60. léta Gaensel cestuje po jižní Americe

- 1968 – Gaensel jedná s československými úřady o vyzvednutí Štěchovického pokladu, příjezd okupačních armád všechny aktivity likviduje, Gaensel opouští Československo

1973 – v Německu umírá Emil Klein

Kurt Lenke v roce  
1945 hlídal na
Hradištku bedny z 
JU - 52

 

70. léta – 1989 – pokračují pokusy o vyzvednutí Štěchovického pokladu pod kontrolou ministerstev vnitra a obrany, poslední práce provádí těsně před revolucí podnik zahraničního obchodu zaměřený na obchod se zbraněmi Omnipol

- 1991 – dodnes - Gaensel opět přijíždí do Československa hledat Štěchovický poklad

- 90. léta – Gaensel pátrá především v rokli Dušno a jejím okolí, některé výzkumy provádí i mimo oblast Štěchovic

- 2004 – lokalizoval místo v Malé Kleinově rokli, kde seismický radar a další technika potvrdily existenci asi desetimetrového úseku dosud neznámé štoly, Gaensel připravuje její otevření