Proč se poklad dosud nepodařilo najít

Především proto, že není známo jeho přesné uložení. Podle dostupných poznatků bylo v okolí Hradištka uloženo do země více materiálů. Kromě Frankova archívu to byly bedny z Berlína, i další poznatky vědeckého výzkumu, které se v té době nacházely na území protektorátu. Není vyloučeno, že se do podzemí dostaly i prototypy vojenských technických zařízení, taktéž vyvíjené na území protektorátu. Je tedy pravděpodobné, že to, co je označováno souhrnným názvem Štěchovický poklad, je uloženo ve více menších úkrytech. Ty dnes na povrchu země nic neprozrazuje, a tak hledač se musí při pátrání strefit výkopem anebo sondou přímo do nepříliš velkého prostoru, což vyžaduje mnoho pokusů za mnoho peněz.