Co se podařilo nalézt

Při výkopových pracích v okolí Hradištka jsme zaznamenali nálezy munice, spojařské techniky a dalšího vojenského materiál z období druhé světové války.K nejzajímavějším nálezům patří pozůstatky impregnovací pece a  úlomků umělé horniny, kterou v okolí Hradištka testovali němečtí ženisté a která měla posloužit k zamaskování místa, kde je uložen poklad.

Zaznamenali jsme také řadu štol ze středověku, které jsou památkou na těžbu zlata v oblasti. Některé z nich nesly stopy dodatečných úprav z pozdějšího období.